Over ons

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

De partners binnen CiC

Onze missie: De kracht van de mensen verbinden met de doelen van de organisatie. Onze passie: Zinvolle doorbraken creëren.

Mr. dr. Ed Creusen

Is Partner bij Compliance-i-Consultancy. Daarvoor was hij Chief Compliance Officer en Director Corporate, Legal, Tax & Compliance bijeen grote pensioenuitvoeringsorganisatie. Daar was hij eindverantwoordelijk voor de juridische en fiscale aangelegenheden, alsook voor de inrichting, instandhouding en verdere uitbouw van het compliance framework, waaronder het integriteitbeleid.
Ed heeft een vergelijkbare functie vervuld bij de Stichting Pensioenfonds ABP. De eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij doorgebracht als juridisch en fiscaal adviseur in Nederland en het buitenland bij overheid en bedrijfsleven. In die periode was hij ook als docent (part-time) verbonden aan universiteiten in Nederland en het buitenland.
Ed heeft tevens ervaring als Chief Executive Officer in de industrie.
Hij is opgeleid en gepromoveerd in het fiscaal recht en heeft daarnaast een brede belangstelling voor en ervaring met (bedrijfs)economische, ethische en morele vraagstukken.
Zijn focus ligt vooral bij awareness trainingen, governance kwesties en incident management.
Ed is het beste te omschrijven als onafhankelijk, integer, standvastig, besluitvaardig, contactvaardig en analytisch.


Natascha Westen MSc C|CISO CIMS C|DPO Prof.PgDip (GRC) 

Is Partner bij Compliance-i-Consultancy. Voorheen heeft zij posities bekleed op het gebied van Compliance, Risk, Bedrijfsvoering en Informatietechnologie. In deze rollen was zij verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van nieuwe structuren, evenals voor het effectief laten functioneren van de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing. Als gecertificeerd internationaal compliance professional, Data Protection Officer (C|DPO) en Chief Information Security Officer (C|CISO), richt zij zich voornamelijk op cyber security, informatiebeveiliging, risicomanagement, data management en compliance. Haar expertise, ondersteund door een Master of Computer Science-opleiding met een specialisatie in Cybersecurity, stelt haar in staat om compliance-uitdagingen aan te pakken met een diepgaand begrip van technologische aspecten. Hierdoor kan zij effectief bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van robuuste compliance-strategieën. Daarnaast beschikt zij over uitgebreide kennis van het ICT-landschap en best practices, zoals het Nist Cybersecurity Framework, ISO-framework en Nist Privacy Framework. Natascha staat bekend als een sterke persoonlijkheid met natuurlijk gezag, die draagvlak weet te creëren.


Sandra Metten Data Protection Officer

Sandra, als zelfstandig professional, fungeert als associate binnen Compliance-i-Consultancy. Met meer dan vijf jaar ervaring als Data Protection Officer binnen de overheid heeft ze toezicht gehouden op de implementatie en naleving van de geldende privacywetgeving. Ze heeft privacyrisico’s gesignaleerd, geadviseerd over naleving van de AVG en nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in de wereld van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Naast haar werk binnen de overheid heeft Sandra uitgebreide ervaring in het bankwezen, zowel op commercieel als op beheergebied. Haar juridische achtergrond stelt haar in staat om binnen de grenzen van wet- en regelgeving te opereren. Analyseren, kritische vragen stellen en puzzelen om tot een advies of oplossing te komen voor (juridische) problemen zijn werkzaamheden waar Sandra energie van krijgt. Hierbij blijft ze graag creatief, uiteraard binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Ze waardeert het helpen van klanten of collega’s die met haar hulp verder komen in hun doelen. Sandra heeft een uitgebreide werkervaring die zich uitstrekt van haar rol als FG bij overheidsinstellingen tot haar tijd bij gerenommeerde financiële instellingen.


Mr. drs. Robbert van Schaik

Robbert is als zelfstandig adviseur verbonden aan Compliance-i-Consultancy en fungeert als associate bij het bedrijf. Daarvoor was hij bestuurssecretaris in combinatie met compliance en privacy officer bij PWRI – Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Als bestuurssecretaris zorgde Robbert voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken, en zorgde hij ervoor dat de gemaakte afspraken werden nagekomen. In brede zin faciliteerde hij de bestuurlijke werkzaamheden. Als compliance officer was hij intern aanspreekpunt voor alle compliance aangelegenheden.
Robbert heeft bijna 20 jaar ervaring in de pensioensector. Robbert heeft door zijn studies en door werkervaring geleerd zowel diepgravend als met een helicopterview naar zaken te kijken. Hij heeft bijgedragen aan het verbeteren van de compliance functie en het verkleinen van de blootstelling aan juridische risico’s. Robbert is het beste te omschrijven als een communicatieve bestuurssecretaris die kritisch en analytisch is. Die goed kan plannen en organiseren. Hij krijgt energie door de spil te zijn in het spel en de machtsverdeling tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.