Over ons

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

De partners binnen CiC

Onze missie: De kracht van de mensen verbinden met de doelen van de organisatie.

Onze passie: Zinvolle doorbraken creëren.

 

Mr. dr. Ed Creusen

Is Partner bij Compliance-i-Consultancy. Daarvoor was hij Chief Compliance Officer en Director Corporate, Legal, Tax & Compliance bijeen grote pensioenuitvoeringsorganisatie. Daar was hij eindverantwoordelijk voor de juridische en fiscale aangelegenheden, alsook voor de inrichting, instandhouding en verdere uitbouw van het compliance framework, waaronder het integriteitbeleid. Ed heeft een vergelijkbare functie vervuld bij de Stichting Pensioenfonds ABP. De eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij doorgebracht als juridisch en fiscaal adviseur in Nederland en het buitenland bij overheid en bedrijfsleven. In die periode was hij ook als docent (part-time) verbonden aan universiteiten in Nederland en het buitenland. Ed heeft tevens ervaring als Chief Executive Officer in de industrie. Hij is opgeleid en gepromoveerd in het fiscaal recht en heeft daarnaast een brede belangstelling voor en ervaring met (bedrijfs)economische, ethische en morele vraagstukken. Zijn focus ligt vooral bij awareness trainingen, governance kwesties en incident management. Ed is het beste te omschrijven als onafhankelijk, integer, standvastig, besluitvaardig, contactvaardig en analytisch.


 
 

Natascha Westen MSc CISO CIMS CDPO Register Jurist®

Is Partner bij Compliance-i-Consultancy. Daarvoor heeft zij managementtaken vervuld zowel op het gebied van Compliance, Risk, Bedrijfsvoering, Marketing alsook in de Informatietechnologie. In deze functies was zij niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerpen en inrichten van een geheel nieuwe structuur, maar droeg zij ook zorg voor een goede werking daarvan. De gehele Administratieve Organisatie/Interne Beheersing neemt zij voor haar rekening. Natascha is Register Jurist, Certified Data Protection Officer (CDPO) en Certified Chief Information Security Officer (CISO) en heeft een Master of Science met een specialisatie in cyber security. De belangrijkste focus van haar professionele diensten ligt op cyber, informatiebeveiliging, risk, data en compliance. Kennis van het ICT-landschap en best practices, zoals Nist Cybersecurity Framework, ISO framework en Nist Privacy Framework zijn welbekend gebied voor haar. Natascha is het beste te omschrijven als een sterke persoonlijkheid met natuurlijk gezag die draagvlak weet te creëren. Daarnaast is zij onafhankelijk, analytisch, sociaal vaardig, communicatief op alle niveaus en zeer resultaatgericht.


 
 

Mr. drs. Robbert van Schaik

Robbert is als zelfstandig adviseur verbonden aan Compliance-i-Consultancy en fungeert als associate bij het bedrijf. Daarvoor was hij bestuurssecretaris in combinatie met compliance en privacy officer bij PWRI – Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Als bestuurssecretaris zorgde Robbert voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken, en zorgde hij ervoor dat de gemaakte afspraken werden nagekomen. In brede zin faciliteerde hij de bestuurlijke werkzaamheden. Als compliance officer was hij intern aanspreekpunt voor alle compliance aangelegenheden. Robbert heeft bijna 20 jaar ervaring in de pensioensector. Robbert heeft door zijn studies en door werkervaring geleerd zowel diepgravend als met een helicopterview naar zaken te kijken. Hij heeft bijgedragen aan het verbeteren van de compliance functie en het verkleinen van de blootstelling aan juridische risico’s. Robbert is het beste te omschrijven als een communicatieve bestuurssecretaris die kritisch en analytisch is. Die goed kan plannen en organiseren. Hij krijgt energie door de spil te zijn in het spel en de machtsverdeling tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.


 
 

Sandra Metten Data Protection Officer

Sandra, als zelfstandig professional, fungeert als associate binnen Compliance-i-Consultancy. Met meer dan vijf jaar ervaring als Data Protection Officer binnen de overheid heeft ze toezicht gehouden op de implementatie en naleving van de geldende privacywetgeving. Ze heeft privacyrisico’s gesignaleerd, geadviseerd over naleving van de AVG en nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in de wereld van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Naast haar werk binnen de overheid heeft Sandra uitgebreide ervaring in het bankwezen, zowel op commercieel als op beheergebied. Haar juridische achtergrond stelt haar in staat om binnen de grenzen van wet- en regelgeving te opereren. Analyseren, kritische vragen stellen en puzzelen om tot een advies of oplossing te komen voor (juridische) problemen zijn werkzaamheden waar Sandra energie van krijgt. Hierbij blijft ze graag creatief, uiteraard binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Ze waardeert het helpen van klanten of collega’s die met haar hulp verder komen in hun doelen. Sandra heeft een uitgebreide werkervaring die zich uitstrekt van haar rol als FG bij overheidsinstellingen tot haar tijd bij gerenommeerde financiële instellingen.