Compliance Officer

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Externe Compliance Officer aanstellen, vraag naar de mogelijkheden

Binnen een financiële instelling is het verplicht om een Compliance Officer aan te stellen die op een onafhankelijke wijze zijn of haar functie kan vervullen. In bepaalde gevallen, vooral voor kleine bedrijven en instellingen, is door een beperkte omvang geen fulltime Compliance Officer noodzakelijk.

Om toch aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, biedt Compliance-i-Consultancy (CiC) uw organisatie de mogelijkheid om haar als Externe Compliance Officer te contracteren. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om via CiC een Interne Compliance Officer in te huren.

Als Externe Compliance Officer kan Compliance-i-Consultancy alle noodzakelijk compliance activiteiten voor u uitvoeren. U bepaalt het aantal uren per maand tegen een vast tarief.

Daarnaast komt het voor dat ook grotere financiële instellingen naast een interne compliance functionaris behoefte hebben aan een Externe Compliance Officer. Ook in die situaties kan Compliance-i-Consultancy deze rol vervullen.

De inhoud van de compliance functie

De fulltime of parttime Interne of Externe Compliance Officer adviseert op een breed terrein over compliance en ethische en integriteit kwesties. Zoals de begeleiding van de inrichting van een doeltreffend compliance risico- en monitoring framework. Dit kan inhouden het identificeren van compliance risico’s, het analyseren van compliance risico’s en bestaande beheersmaatregelen, het maken van gap-analyses, of het  adviseren omtrent het opstellen en invoeren van nieuwe beheersmaatregelen. Daarnaast het monitoren van en rapporteren over de voortgang van de invoering van deze beheersmaatregelen. Hij of zij adviseert over de invoering en naleving van relevante regels.

De Compliance Officer stelt de relevante compliance documenten op. Ook het verzorgen van trainingen over de toepassing van interne en externe regels, procedures en werkinstructies behoort tot het takenpakket van de Compliance Officer.

Op het gebied van integriteit organiseert Compliance-i-Consultancy desgewenst awareness sessies die volledig op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw medewerkers via E-learning up-to-date te houden. Wij leveren tevens Privacy Officers en information security officers of een combinatie van.

Risico’s met betrekking tot databeveiliging

Technologische innovatie vormt een uitdaging voor elke organisatie. Innovaties brengen potentieel nieuwe integriteitrisico’s met zich mee, met name op het gebied van information security en daarmee samenhangend, cyber security en dataprivacy, maar ook bij klantbehandeling. Wij zullen u tevens adviseren in het kader van de AVG, of over de beveiligingsaspecten van uw IT omgeving. Wij combineren daarom niet alleen de functie van compliance officer met die van privacy officer maar wij kijken tevens mee met onze IT pet. Wij zijn dus niet alleen aanspreekpunt op het gebied van compliance maar ook voor vragen met betrekking tot privacy, informatiebeveiliging en cyber security.

Wilt u meer meer weten, neemt u gerust contact met ons op #0682692429 of mail naar info@c-i-c.nl