Bestuursadvisering

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

De Bestuurssecretaris ontzorgt tijdelijk het Bestuur, de Raad van Toezicht en de overige organen van uw organisatie bij afwezigheid van de vaste ondersteuning. Dit is zowel beleidsinhoudelijk als procesmatig/ambtelijk. Hij bereidt de vergaderingen voor en begeleidt de besluitvormingsprocessen. Vervolgens zorgt hij voor de uitwerking en de opvolging van de besluiten en acties. Daarbij houdt hij het oog op de Statuten en reglementen zodat elk orgaan op het juiste moment het juiste besluit kan nemen.

De Bestuurssecretaris is ook de adviseur/sparringpartner als het gaat om het stroomlijnen van het besluitvormingsproces.

Tijdelijk een Bestuurssecretaris nodig? Vraag naar de mogelijkheden.

De Bestuurssecretaris is de spin in het web als het gaat om de besluitvormingsprocessen binnen uw organisatie. Hij zorgt ervoor dat de betrokken organen op het juiste moment een besluit kunnen nemen.

De Bestuurssecretaris weet wat er speelt in de organisatie door draagvlak te creëren bij de stakeholders. Door die brugfunctie kan hij de bestuurlijke vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten benaderen.

De Bestuurssecretaris bereidt de besluitvorming procesmatig voor. Dat wil zeggen dat hij ervoor zorgt dat de agenda met bijlagen volledig en tijdig op de bestuurstafel ligt. Hij zorgt er ook voor dat de documenten inhoudelijk op orde zijn. De Bestuurssecretaris bewaakt de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de consistentie van de besluiten. Hij adviseert de organen en spart met hen over het bestuurlijk proces (de governance).

De Bestuurssecretaris zorgt ervoor dat de besluiten en acties worden uitgevoerd en opgevolgd door de verantwoordelijke afdelingen.

De Bestuurssecretaris onderhoudt de Statuten en bestuursreglementen. Dat betekent dat hij de relevante wet- en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied van governance bijhoudt. Hij doet voorstellen om deze aan te passen indien nodig.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Robbert op 06-46271081 of mail naar info@c-i-c.nl