Awareness sessie

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Awareness sessie

Trainingen op het gebied van integriteit bestaan doorgaans uit dilemma sessies. Integriteit binnen uw organisatie hoe gaat u daarmee om? Hoe ontstaat een gezamenlijke taal en een kader voor integer werken waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Is er vertrouwen in elkaar? Heerst er een cultuur die u wenselijk vindt? Dit soort sessies is een handig hulpmiddel om bewustwording te kweken en om de discussie intern op gang te brengen. We gaan dan in een dagdeel samen met de door u aangewezen functionarissen aan de slag met uiteenlopende dilemma’s.

Tijdens de awareness sessie is de input vanuit uw organisatie van belang. Wat levert het op? Bij incidenten op het gebied van integriteit zien wij vaak dat een aantal ‘soft controls’ tekort is geschoten. Men is zich te weinig bewust geweest van de risico’s in een bepaalde situatie, heeft elkaar hier niet kritisch op durven bevragen en/of te weinig gedaan met twijfels of vermoedens. Door onze interactieve dilemma sessie zal het bewustzijn in de organisatie worden vergroot; dit zal bijdragen aan een betere organisatiecultuur. Daarnaast kunt u aan de toezichthouder aantonen dat u integriteit binnen uw organisatie serieus neemt. Meer weten? Bel of mail ons 06-82692429 of info@c-i-c.nl