Privacy Officer

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Privacy officer nodig, vraag naar de mogelijkheden

 De Algemene Verordening Gegevensbecherming (AVG) heeft als doelstelling zeker te stellen dat in heel Europa persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Compliance-i-Consultancy weet wat belangrijk is voor uw organisatie in het kader van de AVG en zorgt ervoor dat uw organisatie AVG proof is. De privacy officer van Compliance-i-Consultancy helpt u bij het vormgeven en bewaken van de privacyregels. De privacy officer is tevens verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de daarvoor geldende wet- en regelgeving, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en onder andere het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. Is er een datalek dan dient dat gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wij helpen u graag en zorgen desgewenst voor de verdere afhandeling met de toezichthouder. Daarnaast ondersteunt de privacy officer bij het in kaart brengen van de risico’s door bijvoorbeeld een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Net zoals de compliance officer speelt de privacy officer ook een belangrijke rol op de werkvloer, zo heeft hij of zij net als de compliance officer een adviserende rol en kan hij of zij vragen beantwoorden zoals: Welke regels zijn van belang in het kader van de AVG? Waar lopen we privacy risico’s? Hoe zorgen wij voor de juiste technische maatregelen met betrekking tot privacy, etc. Wij adviseren u welke maatregelen u dient te nemen om in control te zijn.