Risk Officer

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Risicomanagement en crisisbeheersing

Compliance-i-Consultancy wisselt graag met u van gedachten over inzicht in uw bedrijfsrisico’s en over verbetering van de prestaties van uw organisatie door goed risicomanagement. Wij ondersteunen uw organisatie bij het verder ontwikkelen van uw risicomanagement.

Met een risico assessment geven wij u beter inzicht in de risico’s die op u afkomen, zodat u maatregelen kunt nemen om deze te mitigeren c.q. te beheersen. Methoden voor risicobeoordeling kunnen per bedrijf verschillen. Door de risico’s te benoemen en te beoordelen kunnen prioriteiten worden gesteld.

Op basis van een risico assessment adviseren wij u over verbeteringen in het risico- managementproces, de integratie in de bedrijfsvoering en de aansturing hiervan. Wij ondersteunen bij het aanbrengen van de gewenste verbeteringen, en zorgen ervoor dat het bestaan en de effectieve werking ook aan derden kunnen worden aangetoond. Desgewenst stelt Compliance-i-Consultancy daartoe een interim Risk Officer ter beschikking.

Compliance-i-Consultancy helpt u graag bij het identificeren, beoordelen en beheersen van uw bedrijfsrisico’s. Wij bedienen een zeer diverse klantengroep. Kleine en grote organisaties, organisaties in de publieke sector en in het bedrijfsleven.

Welk stappen kunt u nu al nemen ter preventie (quick wins)?

1.   Onderken en inventariseer het risico

2.   Ga na bij welke bedrijfsprocessen, taken en/of  handelingen dit risico zich kan voordoen

3.   Wanneer doet het risico zich voor (dagelijks, maandelijks, jaarlijks)?

4.   Ga na wat een mogelijke “effectieve” oplossing zou kunnen zijn!