Privacy Beleid Compliance Portal en Gedragscode Naleving

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

CiCportal en Gebruik voor Gedragscode Naleving

Via onze CiCportal kunnen verbonden personen formulieren invullen die verband houden met de naleving van de gedragscode van het pensioenfonds. Deze formulieren zijn bedoeld om de naleving en ethische normen binnen het fonds te waarborgen. Hierbij wordt alleen het e-mailadres en eventuele aanvullende informatie verwerkt die leden vrijwillig verstrekken. Leden hebben de mogelijkheid om hun account gegevens zelf aan te passen of te verwijderen als zij dat wensen. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene. Door het gebruik van het CiCportal en het verstrekken van uw gegevens stemt u in met deze verwerking.

Uw rechten in verband met het CiCportal:

  • U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die via het CiCportal zijn verzameld.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden van de gedragscode naleving.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het CiCportal. U kunt dit ook zelf regelen als u bent ingelogd via Profielbeheer en Account instellingen.
  • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Beveiliging en Bewaartermijnen:

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens in het CiCportal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel van de gedragscode naleving of totdat u ervoor kiest om uw account te verwijderen.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid met betrekking tot het CiCportal en de gegevensverwerking. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor updates.

Contactgegevens:

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot het CiCportal en de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Laatst bijgewerkt: 21 augustus 2023