Onze werkwijze

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Compliance-i-Consultancy

Gaat bij een opdrachtgever als volgt te werk

Binnen 24 uur maken we een afspraak met de opdrachtgever.

Wat houdt de opdracht in? Hoe ziet de organisatie eruit?

Dan volgt de analyse fase, hierin wordt een scan van de organisatie gemaakt; dit gebeurt op basis van documentatie en interviews.

Na deze fase wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken met de opdrachtgever. Het plan van aanpak vormt het uitgangspunt voor de concrete werkzaamheden.

CiC werkt niet met “dikke” rapporten, maar komt gaandeweg, via intensieve interactie met management en medewerkers van de opdrachtgever, tot een geleidelijke operationalisering van het plan van aanpak.

Deze werkwijze leidt tot draagvlak binnen de organisatie en bewijst tevens de levensvatbaarheid van de doelen die in het plan van aanpak zijn geformuleerd.

Op deze manier is full commitment door CiC gewaarborgd.

Centraal in onze werkwijze staan echter altijd de volgende vijf punten:

1.     Een nauwe samenwerking tussen u en ons team;

2.     Duidelijke afspraken over hoe en wat;

3.     Wanneer en in welke stappen wat plaatsvindt;

4.     Wat het mag kosten (fixed price waar mogelijk);

5.     En, last but not least: Onze inspanningen zijn erop gericht u te ondersteunen bij het realiseren van de veranderingen en verbeteringen in uw organisatie.

Daarom hechten wij zeer aan een persoonlijke aanpak en nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. U krijgt alle aandacht, kennis en tijd die nodig zijn om u verder te helpen.

Vrijblijvend gesprek?

Compliance-i-Consultancy begint desgewenst met een vrijblijvende verkenning van de behoeften van een potentiële opdrachtgever en wat CiC daarbij kan betekenen.