Ondertekening naleving gedragscode

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

We herinneren u eraan dat u aan het eind van elk kalenderjaar, een verklaring dient te ondertekenen. Deze verklaring bevestigt uw naleving van de gedragscode gedurende het afgelopen jaar. Deze stap is cruciaal voor het behouden van de hoogste standaarden van integriteit binnen het Pensioenfonds.

Ik verzoek u daarom vriendelijk om de verklaring van naleving van de gedragscode te ondertekenen. Uw tijdige en actieve deelname aan dit proces is van groot belang voor ons gezamenlijk succes en voor het behoud van het vertrouwen in het pensioenfonds.

Voor vragen of ondersteuning bij dit proces kunt u altijd contact met mij opnemen. Uw inzet en medewerking worden zeer gewaardeerd.

Belangenconflicten en Integriteit

Deze vraag is bedoeld om na te gaan of u gedurende het afgelopen jaar geconfronteerd bent geweest met situaties die mogelijk kunnen worden opgevat als belangenconflicten of die de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Het is essentieel dat alle verbonden personen zich bewust zijn van het belang van het scheiden van persoonlijke en professionele belangen, in overeenstemming met ons beleid van integriteit en het voorkomen van conflicten.

Relatiegeschenken en Uitnodigingen

Deze vraag is bedoeld om te verifiëren dat u alle ontvangen relatiegeschenken en uitnodigingen voor evenementen, seminars of reizen die verband houden met uw rol in het pensioenfonds, heeft gemeld. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er geen (schijn van) belangenconflict ontstaat en dat uw handelen in overeenstemming blijft met ons beleid voor transparantie en integriteit.

Nevenfuncties en Financiële Belangen

Deze vraag controleert of u alle nevenfuncties of activiteiten buiten uw rol in het pensioenfonds heeft gemeld, in lijn met ons beleid voor transparantie en integriteit.

Dit gedeelte is uitsluitend van toepassing op insiders.

Insidersregeling

De insider is verplicht te bevestigen aan de compliance officer dat hij de uitgangspunten van de insiderregeling onderschrijft en heeft nageleefd.

Graag verzoeken wij u de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan het beheer van uw vermogensbestanddelen mee te sturen. De compliance officer zal deze overeenkomst beoordelen als onderdeel van het proces.
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 10 bestanden uploaden.
Belangrijk: Gelieve ervoor te zorgen dat de geüploade documenten helder en goed leesbaar zijn. We kunnen geen foto’s accepteren voor de weergave van transactiegegevens, aangezien dit van cruciaal belang is voor onze beoordeling. Wij waarderen uw medewerking bij voorbaat.