Inloggen

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Welkom in de CiCPortal

De online portal van C-i-C is voor het doen van meldingen met betrekking tot de regels die zijn gesteld in de gedragscode van het fonds, denk hierbij aan de meldingen van nevenfuncties, uitnodigingen, geschenken en het doen van privé effectentransacties voor insiders.

Om de naleving van de gedragscode van het fonds op een correcte wijze te kunnen monitoren, hebben wij actuele informatie nodig van u als verbonden persoon.

De portal is bestemd voor alle verbonden personen van het fonds. Alle verbonden personen krijgen automatisch een terugkoppeling. Als een melding al bekend is bij ons, zoals bijvoorbeeld uw huidige nevenfuncties is een nieuwe melding tijdens de jaarlijkse uitvraag niet meer nodig. De portal biedt het fonds een middel voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van de naleving van de gedragscode. De portal vormt daarmee een beheersmaatregel voor het bestuur om in control te zijn met betrekking tot de werking van de gedragscode.

Inloggen op de portal

Als u inlogt in de portal ziet u drie opties:

  1. u bent een nieuw verbonden persoon en u vult de verklaringen vooraf in onder het kopje registreren. Wanneer het fonds een nieuw verbonden persoon aanwijst en dit doorgeeft aan de compliance officer, ontvangt deze persoon een mail met toelichting. Daarin wordt gevraagd de verklaring naleving gedragscode te tekenen, uw nevenactiviteiten te melden, de verklaring privé- en financiële belangen in te vullen en tot slot de PEP-verklaring aan te leveren. Onder Politiek Prominente Personen (PEP’s) worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.
  2. u bent verbonden persoon (dit geldt voor alle op dit moment geregistreerde verbonden personen) en wilt iets melden, bijvoorbeeld een nevenfunctie of een geschenk of uitnodiging. U wordt verzocht dit zelf tussentijds te melden. Jaarlijks ontvangt u van ons een mail met de uitvraag en dan hoeven alleen de nog niet gemelde zaken gemeld te worden.
  3. u gaat het fonds verlaten. Hiervoor ontvangt u separaat een mail van de compliance officer met het verzoek om de naleving van de gedragscode in te vullen inclusief enkele afsluitende vragen te beantwoorden.

De inloggegevens van de CiCPortal worden naar u gemaild. Heeft u geen inloggegevens ontvangen? Neemt u dan contact op met: info@c-i-c.nl of 06-82692429.

Meer informatie nodig?

Wij hebben voor het gebruik van de CiCPortal een handleiding geschreven. U leest in deze handleiding hoe u als verbonden persoon meldingen kan doen. In de handleiding staan ook de onderliggende links naar de verklaringen. We geven hier steeds een korte toelichting bij. De handleiding is tevens digitaal beschikbaar deze treft u aan als u inlogt in de CiCPortal.

Indien u behoefte heeft aan een korte demo met betrekking tot de CiCportal, maken wij hiervoor graag tijd.

Meldloket

Heeft u een vermoeden van een misstand dan kunt u dit ook volledig anoniem melden, via het meldloket, dat wil zeggen zonder dat er iemand van uw persoonsgegevens op de hoogte is. Het is dan noodzakelijk dat u alle stukken die voor het beoordelen van de melding van belang zijn aan de compliance officer doet toekomen. U kunt deze direct uploaden in het meldingsformulier. Toch liever een vertrouwenspersoon spreken?

Uw Vertrouwenspersoon:
Natascha Westen – Ed Creusen

Natascha is te bereiken via telefoonnummer: 06-82692429

Ed is te bereiken via telefoonnummer: 06-20493611

Liever mailen? Stuur uw email naar vertrouwenspersoon@c-i-c.nl

Uiteraard worden alle gesprekken met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld. 

Om in te loggen in het Meldloket kunt u hetzelfde wachtwoord gebruiken als voor de CiCPortal.