Categorie: Compliance

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Compliance-as-a-Service (CaaS)

Compliance-as-a-Service Welkom bij CIC – Jouw Partner in Compliance Bij Compliance-i-Consultancy (CIC) begrijpen we dat naleving van wet- en regelgeving van cruciaal belang is voor het vertrouwen van stakeholders. Als uw betrouwbare partner in compliance, bieden wij uitgebreide oplossingen die uw organisatie helpen om te voldoen aan de strengste wet- en regelgeving. Onze Compliance-as-a-Service biedt:…
Lees meer


27 juni 2024 0

Compliance en Artificial Intelligence (AI)

Inleiding In deze editie gaan we dieper in op het onderwerp “Wanneer is de AVG van toepassing?” en bekijken we specifiek hoe de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van invloed is op de ontwikkeling en inzet van AI-systemen. De Toepassing van de AVG De AVG, die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens, is van toepassing…
Lees meer


28 november 2023 0

Governance Risicomanagement

Pensioenfondsenbesturen in Control Het zal niemand ontgaan zijn dat de ontwikkelingen rond bestuurdersaansprakelijkheid de laatste jaren een hoge vlucht hebben genomen. Er wordt veel meer van bestuurders verwacht dan pakweg tien jaar geleden. Hoe je stuurt in deze snel veranderende en steeds meer complexe omgeving, vraagt om een andere aanpak. Waar gaat het om? Van…
Lees meer


3 oktober 2022 0

Dubbelrollen

 In onze praktijk krijgen wij geregeld vragen op het gebied van belangenvermenging. Meestal gaat het om situaties die zich binnen één pensioenfonds voordoen, waarbij het risico van de vermenging van zakelijke en privébelangen aan de orde is. Steeds vaker gaat het echter om meer gecompliceerde gevallen waarbij verbonden personen posities bekleden in twee (of meer)…
Lees meer


16 januari 2022 0

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Introductie Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen betreffen onder andere toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid en ontslag van bestuurders. Maar ook meervoudig stemrecht en een verplichting om een belet of ontstentenis-regeling in de statuten op te nemen. Onderstaand lichten wij bovenstaande onderwerpen kort…
Lees meer


26 augustus 2021 0

Wat is een insider?

Insiders worden meestal omschreven als verbonden personen, die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten zijn betrokken, dan wel anderszins uit hoofde van hun werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken. Als insider wordt ook aangemerkt de verbonden persoon die kan beschikken over andere vertrouwelijk (markt)informatie. Regels met…
Lees meer


6 mei 2021 0