Verklaring ondertekening nieuwe gedragscode Bpfsch

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Verklaring ondertekening nieuwe gedragscode voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Waarom de Gedragscode moet worden ondertekend

Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om een gedragscode te hebben, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet. Deze gedragscode bevat essentiële regels en richtlijnen voor het gedrag van het bestuur en andere verbonden personen. Het hoofddoel van de gedragscode is het bevorderen van integer handelen en het voorkomen van belangenverstrengeling. Het is een instrument om verantwoordelijke, ethische en professionele beslissingen te stimuleren en om de hoogste normen van integriteit te handhaven binnen de organisatie.

De gedragscode omvat principes en richtlijnen die verbonden personen helpen om beslissingen te nemen die in lijn zijn met ethische normen. Deze richtlijnen beslaan diverse aspecten zoals integriteit, respect voor anderen, naleving van wet- en regelgeving, openheid, transparantie en vertrouwelijk omgaan met gegevens. Het is van cruciaal belang voor het beschermen van de belangen van alle stakeholders, het minimaliseren van wettelijke en financiële risico’s, en het opbouwen en behouden van een goede reputatie en vertrouwen.

Het naleven van de gedragscode versterkt niet alleen het imago van het fonds, maar ook zijn reputatie en het vertrouwen van de belanghebbenden.

Door het plaatsen van een vinkje geven verbonden personen aan dat zij instemmen met de gedragscode en zich verbinden aan de ethische normen en waarden van het pensioenfonds.