Categorie: Privacy

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Privacy risico’s in het Nieuwe Stelsel

Inleiding Met de aanstaande overgang naar een nieuw pensioenstelsel, willen we als compliance officers de aandacht vestigen op een belangrijk aspect: de privacyrisico’s die hiermee gepaard gaan. Ondanks dat er geen grote wijzigingen worden voorzien in de verwerkte gegevens van deelnemers, zijn er wel aspecten die nauwkeurige overweging vereisen bij de aanstaande overgang naar een…
Lees meer


2 januari 2024 0

Compliance en Artificial Intelligence (AI)

Inleiding In deze editie gaan we dieper in op het onderwerp “Wanneer is de AVG van toepassing?” en bekijken we specifiek hoe de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van invloed is op de ontwikkeling en inzet van AI-systemen. De Toepassing van de AVG De AVG, die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens, is van toepassing…
Lees meer


28 november 2023 0

Bewaartermijnen

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe lang gegevens bewaard mogen of moeten worden. Helaas is dit niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Er is namelijk op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen duidelijkheid met betrekking tot bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Dit mag je als organisatie zelf bepalen. Een belangrijk criterium hierin is om te…
Lees meer


16 januari 2022 0

Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Waar moet u aan denken vanuit het oogpunt van persoonlijk identificeerbare informatie? Privacy data zijn alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​ individu te identificeren. Burgerservicenummers, post- of e-mailadressen en telefoonnummers worden als PII beschouwd, maar de technologie heeft de reikwijdte van PII behoorlijk uitgebreid. Een IP-adres,…
Lees meer


7 mei 2021 0