Uitvraag naleving AVG uitbestedingspartijen op basis van de AVG

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Wij gaan voor uw organisatie na of de maatregelen rondom de AVG met betrekking tot de door de organisatie uitbestede werkzaamheden adequaat zijn ingeregeld. Meerdere opties mogelijk:

AVG Nulmeting

Deze nulmeting heeft als doelstelling om de organisatie inzicht te geven in onder andere de volgende kwesties:

-Welke persoonsgegevens worden vastgelegd.

-Wat de belangrijke gegevensverwerkingen zijn.

-Welke gegevens mogelijkerwijs een (hoog) risico opleveren.

-Welke vereiste documenten en procedures aanwezig zijn of welke er nog ontbreken.

-Of en hoe de rechten van de personen gewaarborgd zijn, etc.

De nulmeting bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Het persoonlijk gesprek: Wij starten met een risico-inventarisatie door samen met de organisatie te kijken naar het huidige AVG-proces en de mogelijke hiaten binnen de organisatie.
  2. U ontvangt een rapportage van bevindingen: databescherming is een belangrijk onderdeel. Wij geven hierbij aan of het een verplichting is vanuit de AVG of een nice to have.
  3. U ontvangt tevens een haalbaar stappenplan: Door deze nulmeting zorgen wij voor de juiste preventie. Meten is weten, wij kennen de valkuilen en bieden u praktische oplossingen voor preventie van de meest voorkomende AVG-risico’s. Deze nulmeting kan bij een (potentiële) relatie worden uitgevoerd of bij uw organisatie zelf.

Privacy assessment

Op verzoek voeren wij een review uit op het privacy assessment van de uitvoerder naar aanleiding van de naleving van de bepalingen uit de Gedragslijn. De scope van deze review betreft het toetsen van het privacy assessment van de uitvoerder, dit is beperkt tot de opzet en het bestaan (niet de werking) van de ingerichte maatregelen voor aspecten van de Gedragslijn.

Privacy Quickscan

De quick scan beperkt zich tot de opzet en het bestaan van de ingerichte maatregelen ten opzichte van de Gedragslijn (niet de werking). In het rapport wordt de uitleg van de specifieke thema’s opgenomen met de waarneming voor uw organisatie en eventueel een advies.

Privacy assessment light version

De uitvoerder ontvangt een vragenlijst met de belangrijkste risico’s en wordt verzocht deze te beoordelen en hierbij aan te geven wat de risk attitude is voor uw organisatie.