Adviseren inzake gegevensverwerking bij de uitbestedingspartner (Data & IT)

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Wij adviseren u -desgewenst- over de verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG.

Screening van de overeenkomsten.

Verwerkers zijn op basis van de AVG verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Met een verwerkersovereenkomst kan de verwerker aantonen dat zij persoonsgegevens mag verwerken en op welke manier. Hiermee kan de verwerker zich beroepen op de grondslag van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is de organisatie. De organisatie moet er op toezien dat de verwerker de verplichtingen van de AVG naleeft en moet hier middels een verwerkersovereenkomst afspraken over maken. De verwerker moet eveneens vastleggen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking voor de organisatie te beveiligen. Het is belangrijk om hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld over de pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens. Maar ook over de informatiebeveiliging, de beschikbaarheid en toegang tot gegevens bij incidenten, etc.